Home

Team

Hulp bij ...

Accommodatie    

Nieuws

Vacature

Oefeningen

Links

Contact

 

 Hulp bij...

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een individuele begeleiding.

Leerstoornissen

Leren op school gaat niet altijd vanzelf.  Er zijn heel wat kinderen die moeilijkheden hebben om te leren lezen, spellen of rekenen.  Zo spreekt men van dyslexie als het leren lezen moeilijk verloopt.  Dysorthografie is een stoornis bij het foutloos leren spellen.  Wanneer er zich ernstige rekenproblemen voordoen, spreekt men van dyscalculie.

       

Huiswerk- en/of studiebegeleiding

Een individuele begeleiding kan doorslaggevend zijn voor het slagen op school.  Zowel kinderen uit de lagere school als studenten uit het secundair onderwijs kunnen bij ons terecht voor huiswerk- en studiebegeleiding en om te leren leren (studiemethode en -planning).

Taalstoornissen

Bij sommige kinderen blijkt er van alles fout te gaan tijdens het proces van taalontwikkeling.  Deze problemen kunnen zich zowel voordoen op het gebied van taalbegrip als taalgebruik.

Articulatieproblemen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met articulatiestoornissen.  Spraakklanken worden dan vervangen (vb. /jeus/ i.p.v. /reus/), weggelaten (vb. /toel/ i.p.v. /stoel/) of vervormd (vb. lispelen).

Afwijkend mondgedrag en slikstoornissen (ook in het kader van een orthodontische behandeling)

"Afwijkingen in het mondgedrag" omvat verschillende fenomenen.  Bij tongpersen (infantiel slikpatroon) is er een te groot contact tussen de tong en de voorste tanden; in rust en tijdens het slikken.  Foutieve orale gewoonten zoals duim-, vinger- of fopspeenzuigen, nagelbijten, tandenknarsen en liplikken zijn vaakvoorkomend.  Wanneer men de gewoonte heeft om in rust te ademen door de mond, spreken we van habitueel mondademen of openmondgedrag.

Stemstoornissen

Stemstoornissen kunnen ontstaan door een verkeerd stemgebruik zoals een foutieve ademhaling, een te harde steminzet, spreken op een verkeerde toonhoogte, ... of door stemmisbruik zoals roepen en gillen, overdreven hoesten of keelschrapen, overspannen vocaliseren, ...  Stembandknobbels zijn een vaak voorkomend gevolg die tot (chronische) heesheid kunnen leiden.

Schisis

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus), het gehoor en de spraakontwikkeling.